Takydromus.nl Artikelen

03/04/2013

Voorbereidingen: Planten in het terrarium.

Hoort bij: Alle artikelen, Terrarium — Tags:, , — admin @ 11:55

Zuid-Chinese berm
Planten in het terrarium voor Takydromus sexlineatus.
De langstaarthagedis stelt specifieke eisen aan het terrarium. Ofschoon het gaat om een tropische hagedis, waarbij men al gauw denkt dat het behoefte heeft aan een vochtige warme leefomgeving, is juist een vochtig terrarium funest voor de gezondheid van de hagedisjes. Op het internet zijn veel artikelen te vinden over planten die geschikt zijn voor in een tropisch terrarium, echter, deze planten zijn veelal vochtminnend en maken een langstaarthagedissenterrarium al gauw veel te vochtig.

Toch hebben echte planten wel zo hun waarde. Planten staan in lichte mate , afhankelijk van de plantensoort, vocht af wat voor microklimaten zorgt, bepaalde planten zijn ideaal als eierlegplaats en bepaalde planten zijn voor langstaarthagedissen de ultieme verstop en slaapplaats.

Grassen - biotoopgericht beplanten van het terrarium?
Aangezien de hagedis vooral voorkomt in graslanden en open bosgebieden valt de nadruk bij het zoeken naar geschikte planten al gauw op grassen. Grassen hebben ook hun meerwaarde aangezien dit juist planten zijn waar de langstaarthagedis graag haar eieren in of bij legt. Een langstaarthagedis die zich verstopt in een pol gras is met het slanke lichaam moeilijk te vinden en indien men het heeft over grassen met stevige stengels is het een uitermate geschikte klim/klautergelegenheid.
Maar dan het grote nadeel. Veel grassen kunnen slecht tegen droogte en een deel daarvan staan zelfs graag met de wortels in zeer vochtige, zeg maar gerust natte grond. Zou men een langstaartenterrarium alleen al voor de helft beplanten met grassen, dan wordt het terrarium veel te vochtig.
Daarnaast klopt het beeld niet dat graslanden alleen maar uit grassen bestaat. Kijk eens in een berm, een natuurgebied enz. Tussen het gras groeien kruidachtige planten en kleine struiken. Een terrarium met alleen maar grassen, klopt dus niet bij de natuurlijke biotoop van de langstaarthagedis.

Langstaarthagedissenterrariums op internet.
Toch liggen problemen op het gebied van beplanting bij terrarianen veelal op een ander gebied. Geboden informatie over terrariumplanten, zowel op internet als in gerenommeerde boeken over hagedissen, gaat al gauw in de richting van tropische terraria, paludaria en ripparia. Veelal zie je bromelia’s, varentjes, ficus pumila (kruip/klimplantje) en zelfs mossen als terrariuminrichting voor de langstaarthagedis. Planten die passen in een terrarium met een hoge luchtvochtigheid en die in deze combinatie voor de langstaarthagedissen ook niet erg veel waarde hebben als klim-, schuil- of eilegplaats. Stop daarbij nog wat bamboestokken (vrij onmogelijk voor een langstaarthagedis om hier op te klimmen), een beplante wand van varenwortel of andere voor paludaria geschikt spul om plantjes in te steken en je hebt een totaal onnatuurlijk en functioneel onmogelijk leefgebied voor de langstaarhagedis gecreëerd dat veel te vochtig is.
Vergeet alle mossen, varenachtigen, bromelia’s en andere planten die veel worden toegepast in tropische terraria en paludaria. Een combinatie van deze planten veroorzaken een te hoge luchtvochtigheid en hebben doorgaans weinig functie voor het bewegingsgedrag van de langstaarthagedis.
Argumenten dat het met het plaatsen van een ventilator en een opwarmplek (een opwarmplek is altijd belangrijk voor een langstaarthagedis, ook als het terrarium kurkdroog is) prima kan is pure onzin.

De reden dat dit soort fouten snel ontstaan is omdat veel mensen in eerste instantie kiezen voor een mooi tropisch terrarium en daarna pas het diertje erbij kiezen. Dit in combinatie met misleidende informatie over het houden van langstaarthagedissen zorgt voor een totaal verkeerd beeld van het langstaarthagedissenterrarium. Internet staat vol met plaatjes en filmpjes met verkeerd ingerichte terraria waarin één of meerdere langstaarthagedissen leven. Goed, leven is misschien het woord niet, het is eerder overleven.

In dit artikel wil ik proberen om mensen goede tips te geven met betrekking tot het beplanten van het langstaarthagedissenterrarium. De beschrijving van plantensoorten komt in een volgend artikel.

Voorbereidingen.

1. Aanschaf planten.
Heeft men planten uitgezocht die wel in het terrarium kunnen gedijen, dan kan men tuincentra of bloemenwinkels gaan bezoeken om de nodige planten aan te schaffen. Ook kan men kijken bij tuinders die gespecialiseerd zijn in tropische planten soorten. (ik hou me hier alleen bezig met vrij gemakkelijk aan te schaffen planten) Let er altijd op dat maar een klein aandeel van de planten vochtminnend zijn.

2. Voorzorgsmaatregelen nieuwe planten.
Eenmaal thuis met de nieuwe planten dient men het volgende te doen.
Plaats de planten niet direct in het terrarium. Veel planten zijn besproeid of op een andere manier behandelt tegen plantenziekten, luis en andere parasieten of zijn ingespoten met bladglansmiddelen. Aangezien langstaarthagedissen graag druppels water van planten oplikken, kan men wel voorstellen hoe slecht sit kan zijn voor de hagedis.
Verwijder ten eerste de potgrond (bevat meestal te veel mest en gewone potgrond gaat al snel schimmelen/stinken in het terrarium. Spoel de gehele plant inclusief wortels af onder de kraan en zet hem in een grondmengsel dat geschikt is voor in het terrarium. (zie substraat)
Zet de plant in de vensterbank en sproei een week lang (liever nog langer) dagelijks de bladeren met lauw water. Daarna pas planten in het terrarium.

3. Indeling in het terrarium (vakken maken)
Verdeel de terrariumbodem in 3 vakken, waarvan 1 geheel afgesloten is, bijvoorbeeld door een binnenpot te gebruiken. Het eerste vak bevind zich vlak bij de lamp en wordt het droge gedeelte in het terrarium. Eventueel kan men in de hoeken van die kant wel planten plaatsen die weinig vocht nodig hebben, maar laat ze dan altijd in de pot staan en plaats ze spaarzaam. Dit vak dient het grootste oppervlak in te nemen. Vak 2 is gericht op minder vocht eisende planten en wordt van het droge deel gescheiden door een barrière (bijvoorbeeld grasband of een mooie in de bodem verzonken muurtje die je zelf maakt) Dit deel moet kleiner zijn dan het droge deel maar toch bijna de helft van het terrarium bestrijken.
Het derde vak plaatst men, zoveel mogelijk weg van de lamp en het droge deel, als vak voor vochtminnende planten. Dit gaat om maar een klein hoekje in het terrarium. Dit vak plaatst men in het 2e vak voor minder vochtminnende planten en dient zo veel mogelijk te zijn afgesloten, zodat het vocht niet kan verspreiden naar de andere vakken. Gebruik hiervoor een plantenpot met kleine afwateringsgaatjes in de bodem.
In plaats van een verdeling in vakken kan men ook voor alle planten potten gebruiken. Hou dan wel dezelfde manier van plaatsen aan.

4. Het substraat
Een mix van onbemeste orchideeënaarde of cocopeat (of speciale tropische bosgrond voor terraria) met turfstrooisel en een kleine hoeveelheid zand in de vakken voor planten. Voor het droge deel wordt er meer zand in het substraat gebruikt. 1/3 turf, 1/3 peat en 1/3 zand. Neem geen brekerszand of ander scherp zand, maar kies voor speelzand of woestijnzand voor terraria.
Een goed begin is het halve werk!

Laat een vers beplant terrarium altijd een paar weken proefdraaien, dus zonder hagedissen, zodat planten die niet aanslaan verwijderd kunnen worden. Soms gebeurt dit zelfs met planten, die normaliter de eigenschappen hebben om het goed te doen in het terrarium. Het verwijderen van afstervende planten levert de hagedissen erg veel stress op.

Het volgende artikel zal gaan over de plantensoorten die geschikt zijn voor het langstaarthagedissen terrarium en soorten die ik getest heb en die niet of minder geschikt zijn.

Powered by WordPress